Siirry pääsisältöön
Turun Feeniks-koulu tekee säännöllisesti yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden kanssa. HUMAKin yhteisöpedagogiopiskelija Alina Vaitinen teki opinnäytetyönsä Turun Feeniks-koulun oppilaiden osallistumisen tavoista. Alla Alinan kirjoitus aiheesta. 

Opinnäytetyön löytää kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/263871


“Turun Feeniks- koulussa kaikki toiminta perustuu oppilaslähtöisyydelle ja aidolle osallisuudelle. Oppilailla on paljon erilaisia tapoja osallistua koulun arjessa ja he ovat mukana kaikessa päätöksenteossa. 

Alina Vaitinen kirjoitti aiheesta opinnäytetyön kartoittaen Feeniks-koulun oppilaiden osallistumisen tapoja, ja pyrki löytämään kehittämisideoita tutustumalla muiden demokraattisten oppimisympäristöjen toimintaan Iso-Britanniassa ja Saksassa.

Opinnäytetyö toteutettiin kevään ja syksyn 2019 aikana useiden eri menetelmien kautta. Turun Feeniks-koulun opettajaa ja oppilaita haastattelemalla saatiin tietoa siitä, millaisia heidän kokemuksensa ovat osallisuudesta koulussa ja havainnointi koulupäivien aikana valaisi koulun arjessa tapahtuvaa osallistumista ja kiinnitti huomiota yksityiskohtiin. Benchmarkingin, eli niin sanotun positiivisen vertailun, toteuttamiseksi haastateltiin kahden eurooppalaisen demokraattisen koulun henkilökunnan jäseniä. Heiltä saatiin paljon tietoa siitä, miten demokraattiset koulut toimivat muualla ja millaisia tapoja osallistua niiden oppilailla on. 

Menetelmän antamasta tutkimustiedosta nousi esiin kolme teemaa, joita voitiin käyttää kehittämisideoiden laatimisessa. Teemat ovat: Oppilaiden kokemus osallisuudesta on kokonaisvaltainen, Koulukokous vahvistaa osallisuutta sekä Kouluryhmän ja yhdistyksen yhteistyöllä eteenpäin.  Teemojen lisäksi syntyi visuaalinen juliste oppilaiden osallisuuden tueksi!"

Teemojen lisäksi syntyi visuaalinen juliste oppilaiden osallisuuden tueksi.


Opinnäytetyön löytää kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/263871

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Motivaatio ja itseohjautuvuus demokraattisessa koulussa

Luokanopettajaopiskelija Minttu Kainu oli opetusharjoittelussa Turun Feeniks-koululla syksyllä 2019. Alla Mintun kirjoitus kokemuksesta.    Oli syyskuun ensimmäinen maanantai. Olin juuri lukenut viime päivien median paisuttamia uutisartikkeleita siitä, kuinka suomalainen peruskoulu jättää oppilaita heitteille itseohjautuvuuteen vedoten eikä onnistu motivoimaan oppilaita opiskeluun. Olin hieman jännittynyt, sillä olin tuona aamuna pyöräilemässä ensimmäistä kertaa harjoittelukouluuni, Feeniks-koululle. Kouluun, jossa lähtökohtana olivat muun muassa oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet, oppiminen sisäisen motivaation synnyttämänä, yksilölliset oppimispolut, osallisuus sekä itseohjautuvuus. Kaikki edellä mainitut ovat asioita, joita uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa painotetaan, mutta olin kuitenkin kuullut koulusta sitä sun tätä, sieltä sun täältä:   ”Oppilaiden ei siellä tarvitse tehdä mitään”  ”Oppilaiden ei tarvitse osallistua opetustuokioihin”  ”Vai että vapaa koulu, no nytpä

POLKU ITSEOHJAUTUVUUTEEN

POLKU ITSEOHJAUTUVUUTEEN Alla oleva teksti on pitkälti suoraan suomennettu Donella Cecrlen tekstistä, hänen suostumuksellaan, mutta muokattu vastaamaan Turun Feeniks-koulun toimintaa. Cecrle on vuonna 2015 perustetun Makarios Community School -koulun perustajajäsen (nykyään Makarios Agile Learning Community), koulu oli ensimmäinen demokraattinen koulu alueellaan Texasin Dallas-Fort Worthissä, Yhdysvalloissa. Koulun nimi, Makarios, tulee kreikasta ja tarkoittaa onnellinen tai siunattu. Me Turun Feeniks-koulussa ihailemme Cecrlen työtä Makarioksessa, ja osa henkilökunnastamme on myös tavannut hänet.  Turun Feeniks-koulu: polku itseohjautuvaan oppimiseen Maslown tarvehierarkian mukaan (ks. linkit tekstin lopussa) saavuttaakseen itsensä toteuttamisen huipun, on yksilön muiden tarpeiden tultava täytetyksi ensin. Näitä muita, hierarkiassa alempia tarpeita ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteen kuuluvuuden ja rakkauden tarpeet sekä arvonannon tarpeet. Myös itsenäiseksi, it